Projectes

Preocupació per mantenir els nostres actius i anticipar-nos a les tendències de mercat.

El manteniment del valor d’una cartera immobiliària exigeix estar molt atents a les exigències del nostres clients. L’actualització i la renovació constants ens permeten disposar d’un producte sostenible i adequat a les exigències del mercat. En aquest sentit, aquestes són algunes de les nostres últimes actuacions.

Paseo de la Castellana, Madrid

Objectiu

Palauet exempt situat al centre del districte de negocis de Madrid.
El projecte suposarà una millora i una actualització importants de les instal·lacions de l’edifici per albergar-hi clients que requereixin un alt nivell de representativitat en la seu corporativa.

Inici del projecte
2016
Finalització
2017
Veure projecte

Torrent II, València

Objectiu

Ampliació del Parc Logístic de Caboel al Polígon Mas del Jutge de Torrent (València), amb la construcció d’una nova nau de 21.000 m², que se sumaran als 30.000 m² ja existents.

Inici del projecte
2016
Finalització
2019
Veure projecte